myspace analytics
Brižinski spomeniki — Pisave Fonti
Slovenske pisave s šumniki na enem mestu
Slovenske pisave s šumniki!


Brižinski spomeniki


Brižinski spomeniki so najbolj častitljivi slovstveni zapiski v slovenskem jeziku iz zgodnjega srednjega veka. Našli so jih v pergamentnem rokopisnem zborniku, ki je leta 1803 prišel iz bavarskega mesta Freising (Brižin) v državno knjižnico v Munchnu. V njem so odkrili 3 slovenske zapise. V I. in III. spomeniku gre za obrazca splošne spovedi, ki so ju verniki molili pred skupno odvezo, II. spomenik pa je pridiga o grehu in pokori. Zapisani so bili pred letom 1000, domnevajo pa, da so izvirniki teh besedil nastali vsaj že sredi 9. stoletja. Besedila torej niso izvirna, saj gre za prevode po latinskih in nemških predlogah. Brižinski spomeniki so pisani v latinici ( karolinška minuskula ), jezik je slovenščina v zgodnjem obdobju, ko se je iz skupnega praslovanskega jezika razvila v posebno narečje. Jezik je še enoten, saj še ni opaziti razslojenosti na narečja, pa tudi tujk (germanizmi) še ni.

Najkvalitetnejši je II. brižinski spomenik, torej pridiga o grehu in pokori. Govori o Adamu, ki je po krščanski veri prvi človek in oče vsega človeštva. Zapeljal ga je hudič, da je grešil pred Bogom, zato je tudi človeštvo pregrešno, obenem pa podvrženo bolečini, žalosti, trpljenju, staranju in smrti. Ljudje se lahko rešijo tako, da posnemajo svetnike in njihova dobra dela: nasitijo lačne, napojijo žejne, obujejo bose, obiskujejo bolne in zaprte itd. Veliko morajo moliti, pa se bodo rešili hudičeve oblasti. Grehov se je treba otresti s spovedjo. Tako ob smrti ne bo težko stopiti pred Boga in pred njegovo sodbo.

Pridiga, ki skuša približati in razlagati svetopisemske resnice, se imenuje homilija, kar velja tudi za II. brižinski spomenik. Duhovnik se obrača k vernikom s stalnimi nagovori (bratje, sinovi božji), zelo plastično in razumljivo skuša prikazati pregrešno življenje in možnosti za odrešitev. Začne z Adamovim izvirnim grehom, nadaljuje z naštevanjem slabih dejanj, vernike opozarja, da pred Bogom ni mogoče ničesar prikriti, lahko pa se rešijo z dobrimi deli, molitvami in spovedjo.

0 mnenj

Bodite prvi ...

izrazite svoje mnenje

Dodaj svoje mnenje.