myspace analytics
Gotska pisava — Pisave Fonti
Slovenske pisave s šumniki na enem mestu
Slovenske pisave s šumniki!


Gotska pisava


Gotska pisava ali gotska minuskula) je različica latinice nastala pod vplivom gotike. Tiskana gotica se v grobih potezah ne razlikuje od latinice, podrobnosti pa so slogovno drugače izrisane. V obdobju od leta 1150 do 1500 so gotico uporabljali kot različico latinice po večjem delu Evrope. Po letu 1500 so gotico v večjem delu Evrope opustili, med Nemci pa se je ohranila do leta 1942, ko jo je ukinila nemška nacističnafraktura oblast. V stoletjih uporabe so se razvile različne podrazličice gotice – najbolj znana med njimi je fraktura.

Gotica se je razvila iz karolinške minuskule. Ta pisava je bila pregledna in lažje berljiva, vendar je bila precej potratna s prostorom. Gotico so začeli uporabljati zaradi varčevanja – ker so bile črke bolj stisnjene, so lahko na isti prostor spravili več besedila.

0 mnenj

Bodite prvi ...

izrazite svoje mnenje

Dodaj svoje mnenje.