myspace analytics
Razvoj slovenske pisave — Pisave Fonti
Slovenske pisave s šumniki na enem mestu
Slovenske pisave s šumniki!


Razvoj slovenske pisave


Slovenski jezik je bil prvič zapisan v Brižinskih spomenikih in sicer v karolinški minuskoli leta 1000.  Pomembni sta prvi slovenski knjigi Primoža Trubarja, Abecednik in Katekizem iz leta 1550, napisani v gotici.

Primož Trubar je na prigovarjanje koprskega škofa Vergerija opustil gotico in začel pisati v humanistični pisavi, ker pa v humanistični latinici ni bilo ustreznih črk za nekatere slovenske glasove, se je odločil za poenostavljen nemški način zapisovanja. Kasneje sta ga njegova sodobnika Sebastjan Krelj in Adam Bohorič popravili. Adam Bohorič je napisal slovnico slovenskega jezika Zimske urice leta 1584 in tako je nastala bohoričica. Bohoričica je podobna današnji slovenski pisavi,  razlike so  pri sičnikih (s, z, c) in šumnikih (š, ž, č).

Ob koncu 18. stol, prvi polovici 19. stol so poskušali popraviti bohoričico. Hoteli so ločiti ozke in široke E-je. Tako je pisal Valentin Vodnik.

Peter Dajnko in Fran Metelko  sta pa poskušala odpraviti pomanjkljivosti bohoričice, tako da sta sestavila novi pisavi, ki sta imeli poleg latiničnih črk, tudi cirilične. Nastali sta metelčica in dajnčica. Dajnčica je bila v rabi od leta 1824 do 1839, zlasti na vzhodnem Štajerskem. Dajnko je svojo pisavo predstavil leta 1824 v knjigi Učbenik slovenskega jezika. Metelčico je Metelko predstavil v svoji slovnici leta 1825. pogosto so metelčico imenovali kar krevljica. Ta pisava je bila odgovor na Kopitarjevo zahtevo 1 glas je 1 črka.

Tema dvema pisavama sta nasprotovala Matija Čop in France Prešeren. Tako je v 30. letih 19. stol.  bila črkarska pravda. Končala se je z vladno prepovedjo metelčice in dajnčice. Nekaj časa je obveljala bohoričica, vendar jo je vedno bolj izpodrivala gajica.

Gajica je latinična pisava, imenovala po Ljudevitu Gaju, ki je za hrvaški jezik priredil češko latinico s strešicami za šumevce. Leta 1845 je dokončno zmagala gajica.

Slovenska pisava je ves čas latinica, le da so se nekateri glasovi v različnih obdobij pisali različno. Zdaj pišemo z isto črko več glasnikov in obratno oz. isti glasnik včasih pišemo z raznimi črkami.

Pisave so bile zmeraj del človekovega razvoja. Iz preprostih slik na jamah smo prišli do več kot 100 različnih pisav. Slovenska pisava je potrebovala veliko časa preden je dobila svojo izpopolnjeno obliko. Razvila se je iz latinice, preko karolinške minuskule, gotice, bohoričice se je dokončno ustavila pri gajici.

4 mnenj

1 Radovanović Siniša { 05.28.13 at 07:47 }

Pa kako lahko pišete take neumnosti? Slovanska pisava je pred grško! in Rimsko…Kaki brižinski spomeniki? pa najstarejše kolo je najdeno v ljubanjskem barju… tudi glinena tablica je najdena stara vač kot 2000 let, gor je ed, dv,mn….pa dajte mal pogledat, kdo ima še dvojino?

2 Sara { 10.24.13 at 15:53 }

Zelo izvrstno napisano, saj sem lahko svojo nalogo za slovenščino kar prepisala. Hvala 🙂

3 Jure { 05.05.15 at 23:27 }

se strinjam s tabo Siniša…

Na žalost so od zapisanih dokazov iz prvega tisočletja našega štetja ostali samo Brižinski spomeniki, katerih jezik je po prepričanju naših znanstvenikov najstarejši predhodnik
današnjega slovenskega jezika.
Hkrati pa tudi Slovaki, njihova današnja slovenčina je
močno podobna naši slovenščini, dokazujejo, da je v brižinskem spovednem listu več slovaških kot slovenskih besed [1]. Starejših zapisov še niso našli, čeprav je malo verjetno,
da bi bilo oblikovno tako dodelano besedilo prvo in do takrat edino.
Tako nam za raziskovanje zgodnejših, za nas zanimivih ljudstev, ostane predvsem zdrava pamet, se pravi logično sklepanje, na kar se pravzaprav naslanjajo vsaj nekateri sodobni zgodovinarji. Kdaj so jeziki nastajali, kako so se skozi stoletja spreminjali, kaj
je najmočneje vplivalo na njihov razvoj in obliko?
Domorodci globoko v brazilskem deževnem gozdu, kamor še ni vdrla civilizacija, govorijo najbrž precej podobno, kot so
pred tri tisoč leti.
http://www.korenine.si/zborniki/zbornik11/moskon_staroselci.pdf

http://www.livesjournal.eu/library/lives4/radpe4/ojeziku4b.htm

http://sloveneti.tripod.com/veg/s/Ven/VeLang-atest-tabs_s.html#top

http://www.korenine.si/zborniki/zbornik05/vodopivec_primerjava.htm

http://www.korenine.si/zborniki/zbornik01/htm/vodopivec_atestinske.htm

http://www.korenine.si/zborniki/zbornik02/gerden02.htm

http://www.korenine.si/zborniki/zbornik09/vodop_nap_situlah.pdf

4 Tea { 01.31.17 at 19:45 }

RES SUPER NAPISANO.TAKO JE MOJA DOMAČA NALOGA POSTALA ENOSTAVNEJŠA.PIŠE OD ZAČETKA PA DO KONCA.BOLJŠE NEBI MOGLO BITI.

Dodaj svoje mnenje.