myspace analytics
pisave s šumniki — Pisave Fonti
Slovenske pisave s šumniki na enem mestu
Slovenske pisave s šumniki!


Digitalne pisave

Pisave so shranjene v obliki datotek kot majhne slike, ki z rastrsko sliko opisujejo obliko posameznega znaka, črke ali številke. Tovrstne pisave označujemo kot bitne oziroma rastrske. Druga možnost so znaki v obliki matematičnega zapisa, ki označujejo črte in krivulje (Bezierjeve), s katerimi definiramo obris posameznega znaka – znotraj črna barva, zunaj bela. Takšne pisave imenujemo vektorske. Razlika med obema vrstama zapisov je podobna razliki med bitnimi in vektorskimi slikami. Končni rezultat je v obeh primerih izpis želenega simbola, vseeno je med obema tipoma zapisov precej pomembnih razlik.

vir: mojmikro.si

januar 22, 2010   No Comments

Kaligrafske pisave

Kaligrafija je umetnost lepega pisanja. Sama beseda izhaja iz grščine (calligraphia) in dobesedno pomeni lepo pisanje.

Elegantno ročno napisano sporočilo ima drugačen ucinek in drugače komunicira, kot še tako lepo oblikovana pisava iz tiskalnika. Tudi računalniško posnemanje starih rokopisov se s kaligrafijo ne more primerjati. Današnja Kaligrafija je mešanica stilov, tehnik in pisav. Je združevanje različnih slikarskih prvin, od akvarela, olja, oglja, pastelov, pa do graviranja in zlatenja na enem izdelku. Kaligrafija ima tako vse lastnosti, ki jih najdemo pri sliki: kompozicijo, teksturo, obliko in likovni izraz. Poigrava se z različnostjo, ki jo lahko ustvari kaligrafsko pero v povezavi z barvami in različnimi orodji od preprostega k zahtevnemu, od črno belega k barvnemu, od starega k modernemu.

januar 22, 2010   4 Comments