myspace analytics
računalniški fonti — Pisave Fonti
Slovenske pisave s šumniki na enem mestu
Slovenske pisave s šumniki!


Zlogovne pisave

Iz logografskih pisav so se postopoma razvijale nekatere zlogovne pisave, kjer je vsak grafem pomenil samo del besede. Ta razvojna stopnja je bila potrebna, ko se je začela širiti trgovina in so jeziki začeli sprejemati tujke v domača gesla. Nove besede so lahko bile zložene iz dveh ali več besed, zato je njih zapis zahteval dveh ali več grafemov. Po takšnem postopku sta se razvili na primer japonski hiragana in katakana po prevzemu pisave od Kitajcev.

V zlogovnih pisavah predstavlja vsak grafem po en zlog. Navadno isti začetni soglasnik ne vpliva na podobo zloga; »ka« in »ke« se pišeta popolnoma različno, čeprav se oba pričenjata z glasom »k«.

Zlogovne pisave niso najbolj primerne za zapisovanje zaporedij soglasnikov. Nekatere zlogovne pisave so določenim grafemom dodale [Read more →]

februar 12, 2010   No Comments

Pisave v datoteki na drugem računalniku

Ko datoteko odprete v drugem računalniku kot v tistem, s katerim ste jo ustvarili, nekatere pisave morda niso na voljo. Če želite to popraviti, lahko v datoteko vdelate nekaj pisav TrueType. S tem ostane videz izvorne datoteke isti, ne glede na to, s katerim računalnikom ali tiskalnikom jo pregledujete ali tiskate. Če želite informacije o tem, kako vdelati pisavo, jih poiščite v pomoči programa, ki ga uporabljate.

januar 26, 2010   No Comments