myspace analytics
slovenske pisave — Pisave Fonti
Slovenske pisave s šumniki na enem mestu
Slovenske pisave s šumniki!


Tipografija

Tipografija je veda o tipografskem oblikovanju. Preučuje izdelavo črk in pisav ter njihovo uporabo v besedilu. Tipografija je v ožjem pomenu tudi črkovna vrsta, na primer Arial ali Times New Roman.

Dandanes v medijih pogosto naletimo na tipografijo, ki je neberljiva, nepregledna, premajhna ali kakorkoli drugače moteča. Prvotni namen pisave je, da je berljiva in da služi kot orodje za pridobivanje informacij z metodo branja.

januar 23, 2010   No Comments

Digitalne pisave

Pisave so shranjene v obliki datotek kot majhne slike, ki z rastrsko sliko opisujejo obliko posameznega znaka, črke ali številke. Tovrstne pisave označujemo kot bitne oziroma rastrske. Druga možnost so znaki v obliki matematičnega zapisa, ki označujejo črte in krivulje (Bezierjeve), s katerimi definiramo obris posameznega znaka – znotraj črna barva, zunaj bela. Takšne pisave imenujemo vektorske. Razlika med obema vrstama zapisov je podobna razliki med bitnimi in vektorskimi slikami. Končni rezultat je v obeh primerih izpis želenega simbola, vseeno je med obema tipoma zapisov precej pomembnih razlik.

vir: mojmikro.si

januar 22, 2010   No Comments

Namig

pisave_2S pomočjo sledečega stavka »Možic v gozdu speče fantu boljši kruh« lahko izpišemo vse znake slovenske abecede in vidimo obliko posameznih črk in njihov učinek v besedilu.

januar 22, 2010   No Comments