myspace analytics
slovenski fonti — Pisave Fonti
Slovenske pisave s šumniki na enem mestu
Slovenske pisave s šumniki!


Tipografija

Tipografija je veda o tipografskem oblikovanju. Preučuje izdelavo črk in pisav ter njihovo uporabo v besedilu. Tipografija je v ožjem pomenu tudi črkovna vrsta, na primer Arial ali Times New Roman.

Dandanes v medijih pogosto naletimo na tipografijo, ki je neberljiva, nepregledna, premajhna ali kakorkoli drugače moteča. Prvotni namen pisave je, da je berljiva in da služi kot orodje za pridobivanje informacij z metodo branja.

januar 23, 2010   No Comments